top of page

SEE Youth Newsroom je mreža mladih novinara i studenata žurnalistike koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Kosova (u skladu sa Rezolucijom UNSCR 1244), uspostavljena od strane Centra za razvoj omladinskog aktivizma (CROA) sa ciljem da mladim novinarima pruži priliku da rade zajedno, izvještavaju o temama i pitanjima vezanim za slobodu izražavanja i poboljšaju svoje novinarske vještine. Rezultati njihovog rada bit će objavljeni na ovoj web stranici, te će tako cjelokupan sadržaj biti dostupan čitaocima u regiji.

Ova mreža mladih novinara nastala je kao jedan od segmenata projekta „Izgradnja povjerenja medijima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – Faza 2“, finansirano od strane Evropske Komisije, u uskoj saradnji sa UNESCO, te ima za cilj da posluži kao veza između mladih novinara i mladih, a sve radi jačanja povjerenja u medije. Ideja je uključiti mlade ljude koji čine ovu mrežu u pokrivanje konferencija na svjetskom i regionalnom nivou kao što su Svjetski dan slobode štampe ili Sedmica MIL-a koja se obilježava na globalnom nivou, kako bi se proizvela kvalitetna medijska pokrivenost ovih događaja i podigla svijest među mladim ljudima u regiji o ovim problemima.

Uz organizaciju i mentorstvo tima Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA, članovi SEE Youth Newsroom mreže imaju priliku proći kroz ciklus treninga sa međunarodno priznatim stručnjacima iz različitih oblasti uključujući međunarodne standarde o slobodi izražavanja, te sigurnosti i zaštite novinara; radna prava i radne uvjete u kojima novinari djeluju; profesionalne i etičke standarde novinarstva; samoregulaciju medija; medijsku i informacijsku pismenost i kako se suprostaviti dezinformacijama.

Zajednica je digitalna platforma koja predstavlja rezultate rada više od 30 mladih ljudi koji čine ovu mrežu. Ona predstavlja glas, te projekciju budućnosti kakvu je oni vide kroz kreativnu kombinaciju članaka, video zapisa, fotografija, intervjua i drugih oblika novinarskog izvještavanja i izražavanja.

O PROJEKTU

bottom of page